OBS! Ändrad tid

Obs tid för BKS årsmöte är ändrat till 13.00 den 27e januari. Detta av anledning att HBKs match också blivit flyttad.
/ Styrelsen