Styrelsen
 

Ordförande: Lowe Garpenblad
Mail: l.garpenblad@bollklubbensupport.se
Telefon: 0737-887813

Kassör: Sonny Nilsson
Mail: s.nilsson@bollklubbensupport.se

Vice ordförande: Erik Andersson
Mail: e.andersson@bollklubbensupport.se
 

Ledamot: Mirko Kocic
Mail: m.kocic@bollklubbensupport.se